Avís legal

Identificació de l’entitat

La informació que conté aquesta pàgina web oficial fa referència a Fundació Occident (d’ara endavant, la fundació), amb NIF G-61559076 i domicili social a l’avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), inscrita en el Registre de Fundacions amb el núm. 355.

Objecte del web

Les pàgines que conté aquest web oficial tenen per objecte facilitar que el públic en general conegui la fundació i les activitats que desenvolupa. La fundació es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions a la informació que conté la seva pàgina web o de la seva configuració i presentació.

Protecció de dades personals

La informació completa relativa a la regulació sobre la protecció de les dades personals es troba publicada a aquest mateix lloc web oficial, concretament en l’apartat específic Política de Privacitat situat al costat d’aquest Avís Legal.

Condicions d’accés al lloc web i disponibilitat

L’accés als continguts generals d’aquest lloc web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix una subscripció o registre previs. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i la millora del sistema.

Exoneració de responsabilitats

En navegar per aquesta pàgina web oficial, l’usuari exonera la fundació en els casos següents:

  1. Per ús indegut: En accedir a aquesta pàgina web, s’accepta que la fundació no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici derivats de l’ús indegut de la informació que conté aquest web, o de l’accés indegut a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.
  2. Per continguts de tercers: El lloc web pot contenir enllaços d’hipertext redirigits cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquest lloc web oficial. La fundació no respondrà ni garantirà, de cap manera, la inexactitud, insuficiència o falta d’autenticitat de la informació que subministren aquests tercers, sigui qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d’aquests enllaços d’hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: La fundació no serà responsable: (i) dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a la fundació, (ii) de retards o bloquejos en l’ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l’entitat, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, (iii) de danys que puguin ser a causa de terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit fora del control de la fundació. Així mateix, s’exonera la fundació de cap responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que l’usuari en què l’usuari pugui incórrer com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que proporciona la fundació, sempre que provingui de fonts alienes.

Propietat intel·lectual

El copyright del material que conté aquesta pàgina web és propietat de la fundació, llevat del que pertany a les seves empreses i entitats col·laboradores amb les quals hagi signat el contracte o conveni corresponents. L’accés gratuït als continguts generals d’aquesta pàgina web no implica altres drets o llicència reproduir-los o distribuir-los sense l’autorització expressa de la fundació. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte, així com altres elements integradors d’aquest web, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, i els tractats internacionals pertinents. La reproducció, distribució, manipulació o fragmentació no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats, o de les bases de dades, de forma total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin d’acord amb la legislació. En el cas dels dissenys o gràfics que apareguin en aquesta pàgina web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de la fundació, també són aplicables aquestes condicions i el mateix règim de protecció, excepte amb el consentiment exprés i per escrit d’aquestes empreses o entitats.

LSSICE: llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic

La fundació es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l’article 10 d’aquesta llei, s’informa que les dades identificatives completes de la fundació es detallen al primer apartat d’aquest avís legal, “Identificació de la fundació”.

Per posar-se en contacte amb la fundació, la pàgina web posa a disposició dels usuaris diversos canals de contacte.

Període mitjà de pagament de proveïdors

En relació amb el que preveu la Disposició Addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de les societats mercantils, i d’acord amb el principi de transparència que regeix l’actuació de la fundació, s’informa que la fundació té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 25 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qüestions litigioses derivades de l’existència, l’accés, l’ús o el contingut d’aquestes condicions generals, tant l’usuari com la fundació, amb renúncia expressa a qualsevol altre privilegi que pugui correspondre en aquest cas, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.