MicrosoftTeams-image (1)

Normativa Xpress Padel Cup

1. Objectius i introducció

– Xpress Padel Cup és un projecte esportiu de la Fundació Occident, del GCO.
–Es tracta d’un format innovador ja utilitzat en el nostre torneig de Tenis, competint per equips amb partits xpress de 20 minuts.
– L’objectiu d’aquest campionat és reforçar els valors de l’esport, l’esforç personal, el treball en equip i la solidaritat entre els participants.
– Va dirigit a empleats i mediadors de GVO que competiran per parelles en una primera fase classificagtoria de grups i rondes finals.

-El campionat comptarà amb un torneig en Madrid, Bilbao i Barcelona

– Els guanyadors i finalistes de cadascuna de les categories seran premiats al final de l’esdeveniment.

 

2. Format

El torneig es durà a terme en dues jornades de cap de setmana (dissabte i diumenge) on participaran 15 parelles de nivell principiant, dissabte, i 15 parelles de nivell mitjà-avançat, diumenge.

Les 15 parelles que juguin cada dia seran formades a l’atzar independentment del sexe o l’edat.

El format de joc serà una primera fase de grups on es classificaran les 3 primeres, 3 segones i 2 millors terceres parelles de cadascun dels tres grups que hi hagi. Quedaran de tal manera 8 parelles que jugaran ronda de quarts, semifinal i final del torneig.

Format de joc:
Pista: Pàdel (mides estàndard: 10x20m)
Xarxa: alçada al punt central de la xarxa 0.88m.
Pilota: normals
Durada partits: 20 minuts.

Servei:

– Els serveis s’hauran de fer per baix (posant la pilota en joc).
Servirà sempre l’equip que guanyi el punt anterior. Després de cada joc, trauran els jugadors que no ho van fer a l’anterior joc i es canviarà de costat de pista.

Rondes: Cada ronda es disputarà 1 partit de dobles. Totes les parelles jugaran un mínim de 4 partits (80 minuts). Es jugarà amb el sistema de joc de tiebreak de 7 punts. En cas que hi hagi empat a 6, hi haurà un punt d’or. Es jugaran tants tiebreaks com temps en els 20 minuts de partit.

3. Puntuació

– Jocs amb punt d’or.
– Es disputaran el nombre de jocs que siguin possibles en els 20 minuts de durada del partit.
– Quan falti un minut per a la conclusió del partit, els responsables del torneig informaran amb un avís sonor (pit) la disputa dels dos últims punts del partit.
– Els partits guanyats per incompareixença o falta de jugadors es consideraran guanyats pel resultat de 7-0.

 

4. Guanyadors

La parella vencedora serà la que hagi guanyat més jocs o tiebreaks (finalitzats) al partit disputat.

En cas d’empat entre parellas, guanyarà la parella que hagi guanyat més punts (també computant punts de jocs no finalitzats). Si encara persisteix l’empat, es disputarà un joc extra de desempat.

Fase round robin

Dividits en grups, els equips jugaran fase round robin (tots contra tots).

Fase final

Després de disputar la fase round robin, passaran a la fase final les 3 primeres parelles, les 3 segones millors parelles i 2 millors terceres parelles dels tres grups.

També es jugaran partits per tercer i quart lloc. En cas que hi hagi alguna variació al global dels equips inscrits, el format s’adaptarà segons criteris de l’organització.

En el cas que hi hagi alguna variació en el global dels equips inscrits, el format s’adaptarà segons criteris de l’organització.

5. Inscripcions

– Les inscripcions es poden fer exclusivament online al web del campionat Xpress Tennis Cup, a l’apartat Xpress Padel Cup situat a la capçalera.
– L’organització establirà un termini d’inscripció.
– Qualsevol inscripció efectuada fora d’aquest termini no té garantida la seva participació el torneig.
– No és obligatòria la llicència federativa.

 

6. Casos concrets

Qualsevol altra situació que es pugui donar durant el campionat i que no estigui reflectida en el reglament serà estudiada pel jutge àrbitre o la comissió esportiva si aquesta és part implicada.

 

Disposicions Finals

Amb la inscripció i/o participació en aquesta activitat, tots els participants coneixen i accepten la present normativa, així com queden informats del següent:
En compliment de la LOPD 15/1999 l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de You First Sports, per tal de gestió i administració prestada per l’organització, així com l’enviament per qualsevol mitjà de comunicacions relatives a les activitats pròpies de You First Sports.
Tret que hagi manifestat la seva oposició al tractament de la seva imatge, vostè autoritza a You First Sports la utilització i reproducció de les imatges obtingudes en les activitats organitzades per You First Sports, amb fins divulgatius i/o promocionals. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat per la persona que autoritza la inscripció.
L’informem que en facilitar les seves dades, vostè presta el seu consentiment per a You First Sports pugui tractar-les d’acord amb les finalitats abans descrites. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit i acreditant la identitat, el domicili social esmentat anteriorment.
Els qui subscriuen coneixen i accepten les bases de participació i la normativa aplicable, que queden disponibles en www.www.fundacionoccident.org/cat/xpress-tennis-cup.

L’organització pot limitar o restringir en qualsevol moment el nombre d’inscripcions.