NDP Madrid

Normativa Xpress Tennis Cup

Recorda que tenim un apartat per resoldre els teus dubtes, més info».

 

1. Objectius i introducció

– Xpress Tennis Cup és un projecte esportiu de la Fundació Occident, del GCO.
– Es tracta d’un format innovador, en què es competeix per equips en partits xpress de 20 minuts.
– L’objectiu d’aquest campionat és reforçar els valors de l’esport, l’esforç personal, el treball en equip i la solidaritat entre els joves.
– S’adreça a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys, que competiran per equips en representació dels seus clubs esportius.
– El campionat tindrà un total de tres circuits diferenciats (Cataluña, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana). Cada circuit el componen les fases provincials corresponents.
– Els guanyadors i finalistes de cadascuna de les modalitats i categories de les fases provincials tindran una plaça assegurada a la gran final.

 

2. Format

Categoria Minitennis
Nascuts del 2016 en endavant.
Pista: Minitennis (10,97-12,8 m x 4,27-6,1 m).
Xarxa: altura al punt central de la xarxa de 0.8-0,84 m.
Pilota: Tip 3 (vermella).
Servei:
– Els dos serveis s’hauran de fer per sota (posant la pilota en joc).
– Servirà sempre l’equip que guanyi el punt anterior.
Durada dels partits: 20 minuts.
Rondes: en cada ronda es disputarà 1 partit individual i 1 partit de dobles.
Sistema de rotació dels jugadors: durant el partit, el jugador/parella que guanya el punt disputa el punt següent (màxim 2 punts seguits) i el jugador/parella que perd el punt es canvia pel seu company/parella d’equip.

 

Categoria Sub-10
Nascuts del 2014 en endavant.
Pista: 3⁄4 de pista (17,68-18,29 m x 6,1-8,23 m).
Xarxa: altura al punt central de la xarxa de 0,8-0,9 m.
Pilota: Tip 2 (taronja).
Servei:
– Els dos serveis seran lliures (per dalt o per baix).
– Se servirà en direcció al quadre de servei que correspongui.
– Servirà sempre l’equip que guanyi el punt anterior.
Durada dels partits: 20 minuts.
Rondes: en cada ronda es disputarà 1 partit individual i 1 partit de dobles.
Sistema rotació jugadors:
Durant el partit, el jugador/parella que guanya el punt disputa el punt següent (màxim 2 punts seguits) i el jugador/parella que perd el punt es canvia pel seu company/parella d’equip.
En acabar el tie break hi ha canvi de camp i es poden fer canvis entre els jugadors del mateix equip que estan jugant i els que estan descansant.

 

Categoria Sub-12
Nascuts del 2012 en endavant.
Pista: sencera (23,77 x 8,23 m).
Xarxa: altura al punt central de la xarxa de 0,91 m.
Pilota: Tip 1 (verd).
Servei:
– El primer servei haurà de ser per dalt i el segon servei serà lliure (per dalt o per baix).
– Se servirà en direcció al quadre de servei que correspongui.
– Servirà sempre l’equip que guanyi el punt anterior.
Durada dels partits: 20 minuts.
Rondes: en cada ronda es disputarà 1 partit individual i 1 partit de dobles.
Durant el partit:
– Partit individual: a la pista només hi podrà haver 2 jugadors de cada equip i la resta s’esperaran al lateral de la pista.
– Partit de dobles: a la pista només hi podrà haver 4 jugadors de cada equip (2 parelles) i la resta s’esperaran al lateral de la pista.
Sistema de rotació dels jugadors:
Durant el partit, el jugador/parella que guanya el punt disputa el punt següent (màxim 2 punts seguits) i el jugador/parella que perd el punt es canvia pel seu company/parella d’equip.
En acabar el tie break hi ha canvi de camp i es poden fer canvis entre els jugadors del mateix equip que estan jugant i els que estan descansant.

 

3. Puntuació

– Tie breaks a 7 punts.
– Es disputen tots els tie breaks que siguin possibles durant els 20 minuts de durada del partit.
– En finalitzar cada tie break, es fa canvi de costat de pista.
– Quan falti 1 minut per a la conclusió del partit, els responsables del torneig informaran amb un avís sonor (xiulet) la disputa dels 2 últims punts del partit.
– Els partits guanyats per incompareixença (WO) o falta de jugadors es consideraran guanyats pel resultat de 7/0 i 7/0.

 

4. Guanyadors

Minitennis
No hi haurà guanyadors ni perdedors.

 

Sub-10 i Sub-12
L’equip vencedor serà el que hagi guanyat més tie breaks (acabats) entre tots els partits (individual i dobles).

En cas d’empat entre equips, guanyarà l’equip que més punts hagi guanyat (també computant els punts de tie breaks no acabats) entre els partits individual i de dobles.
En cas que encara persisteixi l’empat, guanyaria l’equip que tingui millor diferència entre punts guanyats i punts perduts (també computant els punts de tie breaks no acabats) entre els partits individual i de dobles.
En cas que encara persisteixi, es disputarà un tie break de desempat.

 

Fase round robin
Dividits en grups, els equips jugaran una fase round robin (tots contra tots).

 

Fase final
Després de disputar la fase round robin, passaran a la fase final els 2 equips de cada grup que tinguin més enfrontaments guanyats.
El primer equip classificat del Grup A jugarà les semifinals contra el segon equip classificat del Grup B. El primer equip classificat del Grup B jugarà les semifinals contra el segon equip classificat del Grup A. Els dos tercers jugaran entre si.
En cas que hi hagi alguna variació en el global dels equips inscrits, el format s’adaptarà a criteri de l’organització.

 

5. Equips

Els equips estan formats entre 3 i 8 jugadors.
Si un equip compareix amb 1 o 2 jugadors, podrà jugar els 40‘ d’eliminatòria, però una part de 20’ del partit la perd per 7/0 i 7/0 per no tenir 3 jugadors.

 

Minitennis
Nombre màxim d’equips per la seva provincial:
8 equips (equips mixtos).

 

Sub-10
Modalitats i nombre màxim d’equips per la seva provincial:
Femení: 6 equips.
Masculí: 6 equips.

 

Sub-12
Modalitats i nombre màxim d’equips per la seva provincial:
Femení: 6 equips.
Masculí: 6 equips.

 

6. Capitans

– Cada club haurà d’aportar el nombre suficient de capitans per tenir en tot moment el control dels equips del seu club.
– Durant el transcurs del torneig, el capità de cada equip haurà de ser a la pista mentre jugui el seu equip.
– Quan el seu equip no jugui i esperi el següent torn, el capità serà responsable de mantenir junt el seu equip i portar-lo a la pista puntualment quan sigui el seu torn.
– Els capitans hauran de ser majors d’edat i conèixer la normativa de la competició. Responsables de convocar el seu equip per disputar la jornada.
– Responsables de lliurar la llista de jugadors a l’àrbitre.
– Encarregats de fer els canvis i de fer-ho de manera correcta, respectant el reglament.
– Encarregats d’informar els pares i familiars de les característiques de la competició.
– A la banqueta no podrà parlar amb els seus jugadors durant la disputa dels punts.
– Procurarà mantenir l’ordre a la seva banqueta.

 

7. Bases

– En cas d’estar federat, la classificació màxima de la federació territorial de tenis corresponent del jugador serà a partir de la posició 40 del rànquing en categories sub-10 (benjamí) i sub-12 (aleví). La classificació que es tindrà en compte per verificar el rànquing serà la classificació en el moment d’acabar el termini d’inscripció de cada fase.
– El rànquing del participant vàlid per al campionat es verificarà un cop hagi acabat el termini d’inscripcions.
– Els equips inscrits i que no es presentin tindran una penalització en futures edicions.
– És condició indispensable per obtenir els premis i regals la presència física del destinatari a l’acte de lliurament.
– El torneig vetlla pels valors del tenis. Qualsevol comportament considerat antiesportiu serà motiu de desqualificació.

 

8. Inscripcions

– Les inscripcions es poden fer exclusivament en línia al web del campionat Xpress Tennis Cup.
– L’organització establirà un termini d’inscripció.
– Qualsevol inscripció feta fora d’aquest termini no tindrà garantida la seva participació en el torneig.
– La llicència federativa només és obligatòria a les fases de Madrid.

 

9. Casos concrets

Qualsevol altra situació que es pugui donar durant el campionat i que no estigui reflectida en el reglament serà estudiada pel jutge àrbitre o la comissió esportiva si aquesta n’és part implicada.

 

10. Bons tennistes

Consulta aquí si ets un tennista exemplar. Si compleixes amb tot, ets un bon tennista!

 

 

Disposicions finals

 

Amb la inscripció i/o la participació en aquesta activitat, tots els participants coneixen i accepten aquesta normativa i queden informats del següent:
En compliment de la LOPD 15/1999, us informem que les dades personals que faciliteu s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de You First Sports per als serveis de gestió i administració prestats per l’organització, així com per a l’enviament per qualsevol mitjà de comunicacions relatives a les activitats pròpies de You First Sports.
Llevat que hàgiu manifestat la vostra oposició al tractament de la vostra imatge, autoritzeu You First Sports perquè utilitzi i reprodueixi les imatges obtingudes en les activitats organitzades per You First Sports amb finalitats divulgatives i/o promocionals. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat per la persona que n’autoritza la inscripció.
Us informem que, en facilitar les vostres dades, doneu el vostre consentiment perquè You First Sports pugui tractar-les d’acord amb les finalitats esmentades. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit, acreditant la identitat, al domicili social esmentat més amunt.
Els que subscriuen coneixen i accepten les bases de participació i la normativa aplicable, que estan disponibles a Xpress Tennis Cup

L’organització pot limitar o restringir en qualsevol moment el nombre d’inscripcions.