Clàusula de protecció de dades

En relació amb les dades personals facilitades per part seva, l'informem que el responsable del tractament és l'entitat Fundació Jesús Serra, les dades identificatives de la qual estan publicades a l'avís legal del web.

La finalitat principal per a la qual recollim les seves dades és per contactar amb vostè d'acord amb les dades de contacte incorporades per part seva, per tramitar la sol·licitud d'informació que ha fet. Aquestes dades seran objecte de tractament per gestionar la seva petició i poder-lo contactar, i aquest contacte està legitimat segons aquest consentiment.

Com a titular de les seves dades personals, l'assisteixen els drets d'accés, rectificació, supressió i dret a l'oblit, oposició, limitació del tractament i portabilitat, que podrà exercitar acreditant la seva identitat, mitjançant una comunicació escrita al Delegat de Protecció de Dades del Grup Catalana Occident, a través de la seva adreça de correu electrònic: dpo@grupocatalanaoccidente.com o de l'adreça postal de l'entitat.

La informació addicional i completa sobre la protecció de les seves dades personals està publicada a l'apartat Política de privacitat del web.