projectes socials

Projectes socials

Els nostres projectes socials tenen com a objectiu donar suport als col·lectius més vulnerables

Vinculats al nostre desig i compromís per l'ajuda social, des de la Fundació apostem pel suport a projectes socials que tenen com a objectiu ajudar i acompanyar els col·lectius en exclusió social, pobresa o dificultat d'accés a programes socials i educatius.

Per poder dur a terme aquesta missió, en tots els nostres projectes socials col·laborem estretament amb entitats involucrades amb aquests col·lectius, per tal de proporcionar els recursos, tant materials com emocionals, per desenvolupar i donar accés a aquests programes al nombre màxim de beneficiaris possibles per així impactar positivament d'una manera directa.

Col·labora amb el Banc d'Aliments!

Des de la Fundació Occident hem impulsat un grup de Teaming (plataforma en línia de recaptació de fons a través de microdonacions d'un euro) amb l'objectiu de sumar-nos a la gran iniciativa social de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments.

Fundación Abracadabra: festival de màgia per a empleats

Dret a l'educació entre la infància més vulnerable

Programa d'acompanyament a menors en situació de risc

L'alegria dels desitjos que es compleixen: Fundació Pequeño Deseo

La Fundació Occident col·labora amb la Fundació Pequeño Deseo des del 2007 fent possible que la il·lusió i l'alegria formin part del tractament de nens i nenes amb malalties greus, cròniques o terminals, de manera que l'esperança segueixi sent la seva principal companya de viatge.