Fundación Balia

Programa d'acompanyament a menors en situació de risc

A Espanya, un de cada tres nens es troba en situació de pobresa o en risc d'exclusió social; per això, Fundación Balia, que rep el nostre suport des del 2005, treballa per oferir-los un futur digne. Mitjançant aquesta col·laboració, s'han atès ja a més de 200 nens d'entre 5 i 7 anys d'edat i s'han oferir tallers d'informàtica a més de 900 nens de diverses edats.


L'entitat va iniciar el seu camí l'any 2001 amb el lema “Ajudar a prop” per ajudar a les famílies amb pocs recursos i combatre la sensació d'abandonament que experimentaven els nens. Durant els últims anys, el perfil dels beneficiaris s'ha ampliat a nens procedents de famílies amb problemes greus per cobrir les seves necessitats bàsiques, ja que els pares no tenen feina.


La missió es proporcionar als menors les eines necessàries perquè aquesta situació de desavantatge no afecti negativament al rendiment acadèmic ni els aïlli socialment; en definitiva, trencar el cercle de la pobresa en què es troben. A més, l'entitat també atén a persones majors o sense feina que necessiten formació bàsica en noves tecnologies, un coneixement fonamental avui dia per trobar feina o fer gestions de tota mena.


Més de 300 voluntaris col·laboren amb aquesta iniciativa i atenen als menors en un total de sis centres repartits per tota Espanya. D'altra banda, creen aules Balia en alguns col·legis per impartir els mateixos programes que als centres dins les instal·lacions escolars.

Més informació