cooperació internacional

Cooperació internacional

També estem presents en l'àmbit internacional

No només ens involucrem en els projectes d'ajuda social en l'àmbit nacional, sinó que també ens preocupem pel benestar dels col·lectius en risc de vulnerabilitat en l'àmbit internacional. En aquests projectes de cooperació internacional, ens comprometem en l'ajuda per a l'accés a noves oportunitats en els camps de l'educació i l'assistència sociosanitària.

Juntament amb entitats com Manos Unidas, Àfrica Digna o Ser Madre Ser Mujer, donem suport a aquelles persones que, per la seva situació social, necessiten la Fundació, trobant noves formes de progrés i preservant el principi d'igualtat d'oportunitats.

Projectes cooperació internacional

Programa de beques - ACNUR