Ser Mare

Projecte Luisa Farré: fisioteràpia iformació per a dones africanes

Projecte Luisa Farré per millorar les condicions ginecològiques i obstètriques als països en vies de desenvolupament

El projecte Luisa Farré, que rep el nom de l'esposa de Jesús Serra Santamans, fundador del Grup Catalana Occident, sorgeix com a resposta als danys obstètrics i ginecològics que pateixen moltes dones cada dia als països en vies de desenvolupament durant l'embaràs i el part i que, en molts casos, arriben a provocar la mort tant de la mare com del nadó. L'objectiu del projecte s'alinea amb el tercer objectiu de Desenvolupament Sostenible per a l'any 2030, els quals va aprovar l'ONU com a fites en els àmbits de la salut sexual i reproductiva i de la salut infantil.

Aquest projecte es materialitzarà mitjançant l'ONG Ser Madre, Ser Mujer i, específicament, amb l'ajuda de l'equip que formen les fisioterapeutes i osteòpates espanyoles Nerea Roldán Galdós, Raquel Pérez Queipo, Ana Ramos Ramírez i una altra companya encara per decidir que actuarà com a fisioterapeuta o llevadora de suport. L'equip de professionals s'encarregarà de formar al personal sanitari local en intervencions innovadores sistematitzades a escala preventiva i terapèutica per proporcionar la millor atenció possible durant l'embaràs, el part i el postpart i, alhora, fer front a les complicacions obstètriques per a la mare i el nadó. 

Durant els pròxims anys, es posaran en pràctica dos programes anuals a les regions senegaleses de Thiès i Casamance. El primer programa, Be Mater, se centra en l'aspecte fisioterapèutic abans, durant i després del part, sense oblidar, per descomptat, la salut del nadó. El segon programa, Be Mulier, està enfocat en l'atenció uroginecològica de les pacients.

Aquest model també es pot estendre a altres països de l'Àfrica subsahariana, Llatinoamèrica i el sud-est asiàtic, on les dones pateixen problemes similars pel que fa a l'atenció obstètrica i uroginecològica.

Aquest any, l'exposició "La madre que nos parió", del projecte Ser Madre, Ser Mujer forma part de les activitats culturals del Festival de Cinema de Màlaga, i vol deixar testimoni tant de la situació de les dones al Senegal com de les tasques dutes a terme per l'ONG.