FIC Beques

Programa de beques per a la formació en gestió clínica

La Fundació Jesús Serra col·labora amb la Fundació Interhospitalària per a la Investigació Cardiovascular en el programa de beques d'estudis a professionals sanitaris perquè facin el Màster en Direcció d'Unitats Clíniques, que es cursa a l'Institut per a la Millora de la Investigació Sanitària (IMAS).

Aquest màster té l'objectiu de proporcionar als professionals sanitaris que l'estudien les eines i les habilitats de gestió que permeten optimitzar el funcionament de les unitats clíniques assistencials que dirigeixen i desenvolupar serveis amb la màxima eficàcia. La gestió clínica afavoreix l'atenció integral al pacient, millora la qualitat i la seguretat dels processos assistencials i fomenta l'accessibilitat i la continuïtat de l'atenció sanitària. Com a conseqüència, es redueix de manera eficaç la fragmentació, els temps d'espera i la transferència d'informació entre les diferents unitats assistencials.

La sel·lecció dels candidats es fa segons criteris curriculars rigorosos, que valoren especialment el nivell d'implicació i la responsabilitat de direcció d'unitats clíniques.

Més informació