Aldees Infantils

Aldees Infantils: superllars

Al nostre país, gairebé tretze milions de persones ―un 27,9% de la població― viu en risc de pobresa i exclusió social, segons l'informe L'estat de la pobresa. Seguiment de l'indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2008-2016, elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES). La problemàtica que aquesta realitat suposa en el present i el futur de totes aquestes persones, i sobretot en el cas de les famílies i els nens, requereix una ajuda que no queda coberta amb les mesures governamentals existents, si més no fins a la data actual.

Presència mundial

Conscient d'això, el 1967 es va implantar a Espanya Aldees Infantils, declarada associació estatal d'utilitat pública el 1981. La seva presència al món, que es remunta a l'any 1949, s'estén per un total de 134 països, en què treballen per millorar la vida de més de dos milions de persones. Al nostre país, mantenen vuit llars (aldees) i vint-i-dos centres de dia, repartits per tota la geografia, a través dels quals atenen més de sis mil nens i famílies l'any. Per fer-ho, tenen més de vuit-cents empleats i quatre-cents voluntaris. A més, tenen en marxa més de noranta programes de prevenció, integració i enfortiment familiar.

Nou centre de dia a Màlaga

La nostra Fundació s'ha unit a aquest esperançador projecte i ha decidit donar suport al manteniment d'un centre de dia a Màlaga, inaugurat el maig del 2017, en què s'atén unes dues-centes cinquanta famílies en risc d'exclusió social mitjançant el suport i l'orientació als pares i l'ajuda als nens en el seu desenvolupament personal i rendiment escolar.

Els entorns dels centres de dia d'Aldees Infantils SOS desenvolupen accions preventives des dels àmbits familiar, social i escolar, amb les quals es pretén evitar un deteriorament encara més gran de les situacions de risc en què ja es troben els seus beneficiaris.

Andalusia és la tercera comunitat autònoma amb més població en risc de pobresa i exclusió.