Metges Sense Fronteres 2020

Projecte d'assistència sanitària

La Fundació Jesús Serra col·labora amb Metges Sense Fronteres per cobrir les necessitats sanitàries en països en vies de desenvolupament

A la Fundació Jesús Serra ens comprometem amb projectes desenvolupats en centres sanitaris de països en via de desenvolupament amb l'objectiu de reduir la mortalitat infantil i millorar la formació mèdica.

La República Democràtica del Congo viu una situació política inestable. Els grups rebels armats, que han ocupat la zona, dificulten la provisió de serveis sanitaris i deixen la població exposada a brots epidèmics. Per solucionar aquest conflicte intern, la fundació i Metges Sense Fronteres han desplaçat esforços i personal sanitari a la zona de Mulungu. 

La comesa principal d'aquesta operació va consistir a atendre la població de la zona, sobretot els més vulnerables: infants i dones embarassades. Per fer-ho, s'ofereix atenció hospitalària a tota la població en els centres de salut primària, al centre d'atenció maternoinfantil i a l'hospital de Kigulube. A més, per garantir la provisió d'energia, s'ha plantejat instal·lar un sistema solar. A través d'aquesta col·laboració, s'han pogut tractar 4.384 nens, 395 mares durant el part i 224 persones que necessiten cirurgia.

De cara a projectes futurs, volem oferir atenció i assistència sanitària a països en vies de desenvolupament per tal de reduir la mortalitat infantil i millorar la formació mèdica.

Rendició 2018 Guinea-Bissau Més informació