Programa Al teu costat Save the Children

Programa "Al teu costat"

La solidaritat és un dels valors que regeixen les accions de la Fundació Jesús Serra. Per això, col·labora amb Save the Children, l'organització independent líder en la defensa dels drets de la infància en l'àmbit internacional, i el seu programa “Al teu costat”. L'objectiu del projecte és atendre les famílies en situació de vulnerabilitat a causa de l'emergència sanitària generada per la COVID-19, garantir el seu dret a l'educació, el benestar i la protecció, i minimitzar els efectes negatius, emocionals i educatius de la crisi.

Els efectes tant econòmics com psicosocials de la crisi tenen un impacte més gran en les famílies més vulnerables, especialment en aquelles amb fills i filles. Per norma general, estan més exposades a la desocupació, una precarietat que també es veurà incrementada en els més petits, pel cessament d'ajudes com els menjadors escolars o l'acompanyament de professors, així com per l'enorme bretxa digital que dificulta la continuïtat de la seva educació. El confinament i les mesures de la nova normalitat en aquests casos d'exclusió poden derivar en profunds problemes de caràcter psicològic. 

Per totes aquestes raons, el pla d'acció del programa “Al teu costat” se centra en tres pilars que prevenen la pobresa infantil tant en l'aspecte material com en l'aspecte emocional i formatiu. D'una banda, es facilitaran bons alimentaris bàsics que garanteixin la correcta alimentació d'aquestes famílies. D'altra banda, s'oferirà suport psicològic professional i d'acompanyament a pares i mares per afavorir una educació positiva dels seus fills i filles. I, finalment, s'ajudarà els menors facilitant la connexió a Internet i les eines tecnològiques necessàries perquè puguin continuar la seva educació.