Fundació d'Investigació Cardiovascular

Prevecardio, un estudi dels factors de risc cardiovascular

Prevecardio, un estudi dels factors de risc cardiovascular en la població

CardioRed1 és una xarxa col·laborativa única a Espanya entre 4 hospitals madrilenys, atenció primària i el SUMMA 112. El seu objectiu és unificar l'atenció cardiovascular en una àrea de més d'un milió de persones perquè tothom es beneficiï de la mateixa manera de la innovació organitzativa, diagnòstica i terapèutica.  es concentra en la implementació de projectes amb una metodologia establerta de gestió de projectes sanitaris per assegurar resultats que perdurin en el temps.

Aquest nou projecte, impulsat per Cardiored1 i la Fundació Occident, es basa en un estudi epidemiològic dels principals factors de risc cardiovascular que pateix la població, com poden ser la hipertensió arterial, el sobrepès, el tabaquisme o l'estil de vida. Els objectius que es persegueixen amb aquest estudi són disminuir la variabilitat, millorar resultats i augmentar la seguretat clínica i la prevenció de la població, així com millorar l'experiència del pacient i la seva qualitat de vida, a més d'augmentar l'eficiència eliminant la pràctica innecessària i mantenint la de més valor.

Aquest projecte estudiarà els següents grups poblacionals: els ciutadans completament sans i els que tenen algun factor de risc controlat; els ciutadans en risc, sense símptomes, als quals es detecta a temps (prevenció primària);  i els ciutadans en risc, que el sistema de salut coneix i vol tenir controlats, però que resulta no ser el cas (prevenció secundària).