Prova

Integració i treball: Femarec

Femarec és una entitat d'acció social que treballa per a la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d'exclusió. Va néixer l'any 1991 amb l'objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa.


Amb aquesta finalitat, desenvolupa diversos projectes, com el Programa d'Orientació, Acompanyament i Ajuda a la Inserció de Persones amb Discapacitat (SIOAS), que rep el suport de la nostra fundació. Mitjançant aquesta iniciativa, els usuaris amb discapacitats físiques o mentals reben formació i atenció per millorar les seves possibilitat d'inserció laboral.


Per aconseguir-ho, es dissenya un itinerari laboral després d'un primer contacte amb un tutor. Com que els usuaris presenten limitacions diferents, es crea un programa de treball personalitzat després de les entrevistes d'orientació laboral. D'aquest manera, es realitzen tallers de tot tipus que permeten analitzar la situació i afavoreixen l'aprenentatge de l'usuari.


El pas pel programa permet que els usuaris millorin els seus coneixements del mercat laboral i dels recursos institucionals relacionats amb al cerca de treball, la qual cosa augmenta les possibilitats de trobar feina. També ajuda el fet que aquest servei no només ofereix formació tècnica, sinó que aporta també confiança i seguretat. Pel que fa a les dades d'inserció laboral, els resultats del SIOAS són molt positius: el 30% dels participants troba feina quan surt del programa.