Mans Unides Escola Fufulso

Mans Unides: Projecte per crear unaescola a Fufulso (Ghana)

La Fundació Jesús Serra i Mans Unides fan realitat la creació d'una escola a Fufulso (Ghana)

La localitat de Fufulso (Ghana) presenta unes taxes d'analfabetisme i d'absentisme escolar alarmants: 85% en el cas dels nens i 90% en el cas de les nenes, que sovint es veuen obligades a fer només les tasques de la llar, a causa de la llunyania considerable dels centres educatius. Amb l'objectiu de contrarestar aquesta situació, Mans Unides i la Fundació Jesús Serra han unit els seus esforços en la creació d'una escola d'educació primària en aquesta regió.

La nova escola, que disposarà de sis aules, un magatzem, una sala de professors i un bloc amb sis serveis, s'aixecarà sobre un terreny de deu hectàrees que ha donat el cap local de Fufulso, amb el vistiplau del comitè de gent gran.

El govern del país i la comunitat local, per la seva part, donen suport al projecte i s'han compromès a abonar els salaris dels professors, a aportar el material escolar necessari per a les classes i a mantenir el funcionament futur de l'escola, que seguirà la normativa del Ministeri d'Educació i serà totalment gratuïta, per fomentar la reducció de l'absentisme escolar.

Gràcies a aquesta iniciativa, prop de 300 nens i nenes de Fufulso i les foranies que no havien tingut l'oportunitat d'assistir a cap centre escolar podran rebre educació primària cada any, la qual cosa generarà una població instruïda que contribuirà al desenvolupament del país.